Project Reuzelaar

 

Met de bouw van de nieuwe Brede School zal begin 2018 het huidige terrein van de Reuzelaar vrij komen voor herontwikkeling. De Samenstichting heeft een aantal uitgangspunten en aspecten aangegeven die worden opgenomen in door de gemeente op te stellen projectplan. Dit zal binnenkort met de Samenstichting worden besproken.