Snelheid Landbouwvoertuigen

 

Op verzoek van enkele bewoners aan de Moleneindsestraat is de Samenstichting in actie gekomen. Men had veel last van te hard rijdende landbouwvoertuigen. Er is gesproken met de wijkagent en er is een brief gestuurd aan alle agrariërs en inwoners van de Hoevense Beemden. Inmiddels heeft de wijkagent snelheidcontroles uitgevoerd en zijn bestuurders staande gehouden om hen op het belang van de verkeersveiligheid te wijzen. Daarnaast is er ook contact met de ZLTO (Land- en Tuinbouworganisatie), die onderschrijft dat dit eigenlijk een gemeenschappelijk belang is. Samen kunnen we hier een verbeterslag maken!