Welkom op de website van de samenstichting hoeven

De Samenstichting wil actief deelnemen aan het maatschappelijk debat en heeft als motto: “Initiatief, luisteren, doen!” De leden overleggen, denken mee en adviseren bij grote en kleine projecten. Waar mogelijk doen ze actief mee bij productie en organisatie. We willen daarbij zoveel mogelijk inwoners actief betrekken. Zo zullen er per project werkgroepen worden gevormd met betrokken inwoners.

 

De Samenstichting Hoeven heeft als doel:

• leefbaarheid in de kern Hoeven bevorderen

• communicatie tussen bewoners Hoeven en gemeente verbeteren

• klankbord zijn voor inwoners en gemeente


 

Volg ons nu ook op Facebook en Twitter via de onderstaande knoppen!!