Doel

De Samenstichting Hoeven wil actief deelnemen aan het maatschappelijk debat en heeft als motto: “initiatief, luisteren, doen!”. De leden overleggen, denken mee en adviseren bij grote en kleine projecten. Waar mogelijk doen ze actief mee bij productie en organisatie (burgerparticipatie). Daarnaast ligt de focus op het initiëren van projecten waarbij de gemeente ondersteunt en faciliteert (overheidsparticipatie). Samenstichting Hoeven wil daarbij zoveel mogelijk inwoners actief betrekken. Zo zullen er per project desgewenst werkgroepen worden gevormd samen met betrokken inwoners.