St Janstraat


Een WhatsApp Vanzelfsprekend zijn we betrokken gebleven bij het ontwerp en de uitvoering van de St.Janstraat. Er is regelmatig overleg geweest met de omgevingsmanager en de projectleider. Zo konden we diverse opmerkingen, die we her en der oppikten onder de aandacht brengen. Voorbeelden: een veilige fietsdoorgang voor scholieren van en naar Oudenbosch bij afsluiting van de kruising Bovendonksestraat/St Janstraat, aandacht voor duidelijkere markeringen P vakken, aandacht voor de standplaatshouders. Wij vinden dat er in een eindevaluatie nog hier en daar verbeteringen zijn aan te brengen.