Woningbouwplannen


De diverse woningbouwplannen, zoals “Centrum-Oost” en de “Bovendonken”, waren ook afgelopen jaar punt van aandacht. We hebben aangedrongen op starterswoningen en seniorenwoningen en dat we klimaatadaptiviteit toegepast willen zien. Daarnaast hebben we meegedacht over de invulling spelen en groen in “Bovendonken”.