Banken rond hoeven


Er zijn ook kleinere projecten, waarvoor we ons hebben ingezet. Zo hebben we een idee van een dorpsgenoot opgepakt om meer banken voor de vele wandelaars rond de dorpskern te plaatsen. Er zijn zes banken, die vrij kwamen uit de St.Janstraat, opgeknapt en geplaatst op lokaties, die we samen met de gemeente hebben uitgezocht.