Over ons

Tussen Gemeente en Samenstichting is een convenant afgesproken, waarin het doel, de werkwijze, de beide rollen enzo zijn vastgelegd. De Samenstichting bestaat uit de volgende personen: Frans Buijs (voorzitter), Suzan Peters-van Oosterhout (secretaris), Joyce Hoogers,(penningmeester), , Thomas van Tetering, Hans Venneman, Peter Wapstra, Debby Santbergen-Koevoets, & Meintje Buijsen-Loose, Cees Martens. Jaarlijks zal de Samenstichting dorpsbrede Inwonersbijeenkomsten houden voor en met belangstellende bewoners om terug te koppelen waar men mee bezig is en plannen en ideeën te delen.

 

Denk mee en reageer via e-mail of facebook!


Frans Buijs (VOORZITTER)                                    lid sinds: 2015

 

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben gepensioneerd en houd me bezig met diverse maatschappelijke activiteiten. Ben opgeleid als Civiel-Planoloog (TU-Delft) en heb gewerkt bij de gemeente Rotterdam. 


Wat is je betrokkenheid met Hoeven en de Samenstichting?
Als geboren en getogen Hoevenaar heb ik me altijd betrokken gevoeld bij mijn eigen dorp. Ik zet me graag in voor een leefbare samenleving, zowel als het gaat om de hardware (buitenruimte, infrastructuur) als de software (sociaal-maatschappelijk).


Waar hou je je mee bezig binnen de Samenstichting?
Ik ben vanaf de oprichting in 2016 voorzitter. Ik heb me bemoeid met een aantal projecten, zoals het Dorpshuis, Centrum-oost, N640, Oog voor de Buurt, wijkschouw e.d.

Suzan Peters – van Oosterhout, (SECRETARIS)  SINDS: 2015

 

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben Suzan Peters – van Oosterhout, 41 jaar oud en in het dagelijks leven werkzaam als leerkracht op Basisschool Uniek in Hoeven. Naast het werk ga ik er graag op uit met mijn gezin en maak ik grote wandelingen met de hond. 


Wat is je betrokkenheid met Hoeven en de Samenstichting?
Doordat ik zelf al mijn hele leven in Hoeven woon, vind ik het belangrijk dat het ook voor de toekomst een fijne plek blijft om te wonen. De grote betrokkenheid en het fijne verenigingsleven ervaar ik zelf bij Tofkapellûke Hoeven, maar ook voor mijn kinderen bij de verschillende (sport)vereningingen. Met de veranderende maatschappij vind ik het belangrijk hier wat extra aandacht aan te schenken om dit in stand te kunnen houden.


Waar hou je je mee bezig binnen de Samenstichting?
Bij de Samenstichting houd ik me bezig met projecten die te maken hebben met de jeugd, dus bijvoorbeeld het speelbeleid. Een mooi voorbeeld hiervan is de gerenoveerde speeltuin aan de Hertog Janlaan. Maar ook bij de ontwikkeling van het plan Bovendonken, Hoeven Zuid en het schouwen van de verschillende wijken ben ik betrokken.


Joyce Hoogers(Penningmeester)                    lid sINDS: 2019

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik woon samen met mijn vriend en onze 2 dochters in Hoeven, op de Spie. Ik werk als HR & QESH Manager bij een bierexport bedrijf. In mijn vrije tijd ben ik graag te vinden op de tennisbaan of bij mijn dochters naast het hockeyveld. Ook ben ik actief binnen onze wijkvereniging met het organiseren van activiteiten voor de kinderen van de wijk.


Wat is je betrokkenheid met Hoeven en de Samenstichting?
Ik ben geboren en getogen in Hoeven als dochter van de kapper. Ik geniet dagelijks van alles wat ons mooie dorp te bieden heeft; saamhorigheid, sport, natuur, creativiteit, muziek en nog zoveel meer. Dit is allemaal niet vanzelfsprekend en daarom zet ik me graag in bij de samenstichting om de leefbaarheid van Hoeven zo goed mogelijk te behouden. *


Waar hou je je mee bezig binnen de Samenstichting?
Met het project Oog voor de Buurt hebben we verschillende buurtjes in Hoeven met elkaar weten te verbinden. Hiervoor hebben we een toolkit gemaakt die iedereen kan gebruiken om dit in zijn of haar buurtje ook te doen. Ook ben ik erg trots op de samenspeelplek aan de Wezemaal in Hoeven die we in co-creatie hebben gerealiseerd met de gemeente. Daar gaan we nog generaties plezier aan beleven in Hoeven! Ik ben dus vooral actief op buurtverbinding, spelen en andere sociale onderwerpen. Daarnaast ben ik ook penningmeester sinds 2023.


Thomas van Tetering (Bestuurslid)              lid sINDS: 2015

 

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben Thomas van Tetering,  30 jaar en werk in de agrarische sector.  Als Product en Marketing manager Benelux ben ik verantwoordelijk voor de product ontwikkeling van graszaden voor de veehouderij, sport en golfbanen. Daarnaast houdt ik me bezig met de marketing en reclame. 


Wat is je betrokkenheid met Hoeven en de Samenstichting?
Ik ben geboren en getogen Hoevenaar ben ik  van jongs af aan al betrokken in het dorp via de Scouting, bouwclub en tennis. Ik zet me graag in voor het verbeteren van de leefbaarheid in ons dorp voor de jongeren die de toekomst van ons mooie dorp hebben.


Waar hou je je mee bezig binnen de Samenstichting?
Binnen de samenstichting ben ik verantwoordelijk voor de PR, zoals de website en onze Facebook pagina. Verder ben ik betrokken bij projecten die over het buiten gebied gaan zoals, Landbouw en het landschapsontwikkelingsplan. In het dorp houdt ik met samen met andere van de samenstichting bezig met het onderwerp spelen, waaronder de nieuwe speeltuin op het Janusveldje.


Cees Martens (Bestuurslid)                             lid sINDS: 2024

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben Cees Martens, 66 jaar jong en sinds februari 2023 gepensioneerd. Ik heb 44 jaar gewerkt bij de gemeente Etten-Leur als Afdelingsmanager Samenleving. Vanuit die functie had ik de verantwoordelijkheid voor het totale sociale domein inclusief onderwijs, welzijn, sport en cultuur.


Wat is je betrokkenheid met Hoeven en de Samenstichting?
Vanaf mijn jeugd ben ik verbonden met de vv Hoeven. Eerst als voetballer en sedert 1986 als bestuurslid (thans secretaris). Verder maakt ik deel uit van de besturen van Lokaal Halderberge en sinds januari 2024 van de KBO Hoeven. In januari 2024 ben ik ook toegetreden tot de Samenstichting omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid van ons mooie dorp voor jong en oud. Ik geloof erg in “samen doen”. *


Waar hou je je mee bezig binnen de Samenstichting?
Ik heb nu nog een specifieke projecten maar die zullen er ongetwijfeld om het pad komen.