Over ons

Tussen Gemeente en Samenstichting is een convenant afgesproken, waarin het doel, de werkwijze, de beide rollen enzo zijn vastgelegd.

De Samenstichting bestaat uit de volgende personen: Frans Buijs (voorzitter), Ronald Rensen (secretaris), Jan Oomen (penningmeester), Suzan Peters-van Oosterhout, Thomas van Tetering, Hans Venneman, Jos Vermunt, Peter Wapstra en Joyce Hoogers.

Jaarlijks zal de Samenstichting dorpsbrede Inwonersbijeenkomsten houden voor en met belangstellende bewoners om terug te koppelen waar men mee bezig is en plannen en ideeën te delen.

 

Denk mee en reageer via e-mail of facebook!