(speel)bos en tiny forest


We doen op dit moment een concreet voorstel aan de gemeente om een speelbos en/of mogelijk een tiny forest te realiseren in de kern. Wellicht dat hierbij ook gebruik gemaakt kan worden van de 10.000 zaailingen, een initiatief van enkele actieve burgers.