Beleidsplannen


De gemeente heeft diverse beleidsplannen opgesteld, die ook relevant zijn voor het dorp Hoeven en de leefbaarheid. We hebben onze inbreng geleverd bij de jaarlijkse bijstelling van de Woonvisie. Met name is daarbij onze inzet geweest starterswoningen en seniorenwoningen. We hebben meegedacht met het Gladheidsbestrijdingsplan. Uitvloeisel van dat laatste is, dat we samen met de gemeente binnenkort nog kijken of er op plekken, waar niet wordt gestrooid, nog zoutbakken voor de inwoners moeten worden geplaatst. Ook is de gemeente bezig om een plan te maken voor verbetering van fiets- en wandelroutes. We hebben samen met andere samenstichtingen deelgenomen aan een workshop en daar diverse ideeen bij de gemeente neergelegd. Zeer onlangs hebben we een concreet voorstel gedaan om een voetpad aan te leggen langs gedeelten van de Bovendonksestraat en Bovenstraat.