verkeersvisie


Op eigen initiatief hebben we een verkeersvisie voor Hoeven opgesteld, in samenwerking met VVN en buurtpreventie. Hierin wordt een analyse van enkele structurele knelpunten in de verkeersafwikkeling en -veiligheid van Hoeven gemaakt. We wachten nog op de reactie van de gemeente.