hele en schone buitenruimte


Zoals ieder jaar hebben we ons ook weer ingezet om samen met enkele wijkverenigingen zwerfvuil op te ruimen mede in het kader van landelijke acties. We hebben een schouw van de wijk Akkerlingen e.o. gedaan, op basis waarvan de gemeente een aantal zaken heeft opgeknapt: Aanplanting groenvakken en het repareren van ernstige verzakkingen in met name trottoirs. We gaan binnenkort een gelijksoortige schouw doen van een ander deel van Hoeven.