Feestverlichting St. Janstraat

2017


UPDATE - Nieuwe Feestverlichting hangt in de St. Janstraat

 

Zoals enkele weken geleden bekend werd, zorgt de gemeente Halderberge in een aantal dorpskernen voor nieuwe feestverlichting, zo ook in Hoeven. De bedoeling is dat deze de komende 6 jaar, tijdens de feestdagen,  de St. Janstraat zal opvrolijken. De gemeente heeft een keuze gemaakt voor diverse vormen van feestverlichting, die zal rouleren langs de kernen.

 

Hierbij is wel als voorwaarde gesteld, dat vanuit de dorpskernen dit initiatief wordt gesteund. Daar is uiteraard jaarlijks geld voor nodig als bijdrage aan dit geweldig initiatief. Voor de Hoevense dorpskern is de Samenstichting Hoeven daarvoor een overeenkomst aangegaan met de gemeente. De Samenstichting vond dit in het belang van de leefbaarheid van ons dorp, de winkeliers en bewoners in de St. Janstraat, maar zeker ook van alle inwoners en ondernemers van Hoeven. Hans Venneman is namens de Samenstichting Hoeven met enkele winkeliers, met name Salem Yahiaoui van Albert Heijn en Arjan de Wildt van Wild Store, hiermee aan de slag gegaan.

 

Inmiddels is er op de rekening van de Samenstichting Hoeven ruim voldoende gestort door enkele tientallen ondernemers , zodat de feestverlichting definitief kon worden gerealiseerd. Vanaf donderdag 17 november brandt dus nu echt een nieuwe feestverlichting in de St. Janstraat! Een knap staaltje van samenwerking tussen gemeente, winkeliers en Samenstichting Hoeven. De Samenstichting is er trots op hieraan een bijdrage te hebben kunnen leveren.


 Samen met de gemeente Halderberge, de  Ondernemersvereniging en in het bijzonder enkele grote winkeliers wilt de Samenstichting Hoeven dit jaar nieuwe feestverlichting brengen in ons winkelend kloppend hart van Hoeven, de St Janstraat. Voor de financiering vragen we ook om een bijdrage van winkeliers en inwoners. Dit zou een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen gemeente, ondernemers en burgers kunnen worden.