Nieuws


November 2016 - Nieuwe Feestverlichting in de St. Janstraat

 

Zoals enkele weken geleden bekend werd, zorgt de gemeente Halderberge in een aantal dorpskernen voor nieuwe feestverlichting, zo ook in Hoeven. De bedoeling is dat deze de komende 6 jaar, tijdens de feestdagen,  de St. Janstraat zal opvrolijken. De gemeente heeft een keuze gemaakt voor diverse vormen van feestverlichting, die zal rouleren langs de kernen.

 

Hierbij is wel als voorwaarde gesteld, dat vanuit de dorpskernen dit initiatief wordt gesteund. Daar is uiteraard jaarlijks geld voor nodig als bijdrage aan dit geweldig initiatief. Voor de Hoevense dorpskern is de Samenstichting Hoeven daarvoor een overeenkomst aangegaan met de gemeente. De Samenstichting vond dit in het belang van de leefbaarheid van ons dorp, de winkeliers en bewoners in de St. Janstraat, maar zeker ook van alle inwoners en ondernemers van Hoeven. Hans Venneman is namens de Samenstichting Hoeven met enkele winkeliers, met name Salem Yahiaoui van Albert Heijn  en Arjan de Wildt van Wild Store, hiermee aan de slag gegaan.

 

Inmiddels is er op de rekening van de Samenstichting Hoeven ruim voldoende gestort door enkele tientallen ondernemers , zodat de feestverlichting definitief kon worden gerealiseerd. Vanaf donderdag 17 november brandt dus nu echt een nieuwe feestverlichting in de St. Janstraat! Een knap staaltje van samenwerking tussen gemeente, winkeliers en Samenstichting Hoeven. De Samenstichting is er trots op hieraan een bijdrage te hebben kunnen leveren.


November 2016 - Communicatie Werkzaamheden Bovendonksestraat

 

De aanleg van de riolering en de reconstructie van de Bovendonksestraat gaat niet vanzelf. Zoals wel vaker bij dit soort projecten zijn er onverwachte zaken in de ondergrond aangetroffen, waardoor de aanpak van het project vertraagd is. Wat dan extra belangrijk is bij zo’n project, is de communicatie naar bewoners, ondernemers en de rest van het dorp Hoeven. Er werden weliswaar wel enkele bewonersbrieven verspreid, maar toch waren er klachten over diverse aspecten van de communicatie. Daarom heeft de Samenstichting Hoeven met de gemeente contact opgenomen.

 

Na een constructief gesprek zijn er aanvullende maatregelen genomen. Een van de stappen is de instelling van een wekelijks overleg in de “keet” tussen gemeente/ aannemer en een vertegenwoordiging van de bewoners aan de Bovendonksestraat. Hier kan alles op tafel komen betreffende de voortgang en uitvoering van dit ingrijpende project en kan steeds gevolgd worden of de communicatie hierover moet worden bijgestuurd.

 

Woensdag 16 november is dit overleg gestart. Er zijn goede afspraken gemaakt, die door de vertegenwoordigers worden teruggekoppeld aan de bewoners. Ook zal de gemeente van tijd tot tijd voor een breder publiek info geven over het verloop van dit project. De Samenstichting Hoeven is blij dat de gemeente heeft geluisterd naar de klachten en zal de vinger aan de pols houden.


Oktober 2016 - Feestverlichting in Hoeven (St. Janstraat) te behouden!!

 

Samenstichting Hoeven en enkele winkeliers als de Wild Store, Albert Heijn Hoeven, Etos en Gall & Gall willen samen met de Gemeente Halderberge dit jaar nieuwe feestverlichting brengen in ons winkelend kloppend hart van Hoeven, de St Janstraat. De gemeente Halderberge zorgt voor nieuwe verlichting en wil deze gegarandeerd de komende 6 jaar met de feestdagen in de St. Janstraat gaan hangen. 

Dat is in het belang van onze leefbaarheid van onze kern Hoeven, de winkeliers en bewoners in de St. Janstraat, maar ook van alle inwoners en ondernemers in Hoeven. Daar is uiteraard jaarlijks geld voor nodig als bijdrage uit de kern Hoeven aan dit geweldig initiatief.

 

Daarom vraagt de Samenstichting Hoeven en de vermelde winkeliers uw steun, vooral van de winkeliers en bewoners in de St Janstraat, maar ook de ondernemers en bewoners in Hoeven kunnen hun steentje bijdragen.U kunt dit doen door een donatie op de rekening van de Samenstichting NL58 RABO 0309 3459 79 onder vermelding ‘feestverlichting’ en/of bij de inzamelbussen bij de genoemde winkels.

 


September - 2016Buurtpreventie Puitenkuil

 

Inmiddels is er op initiatief van de Samenstichting voor de wijk Puitenkuil een groep mensen gevonden die als buurtpreventie-medewerkers de veiligheid van hun wijk willen helpen bevorderen. Na training en instructie zullen zij waarschijnlijk voor het eind van het jaar aan de slag gaan. We hebben nu een team van 18 mensen waarmee we prima van start kunnen gaan. Maar met 10 mensen meer hebben we een optimale bezetting . Dus wilt u de groep komen versterken, dan bent u zeer welkom.


Mei 2016 - Eindcongres overheidsparticipatie

 

De Samenstichting was ook aanwezig tijdens het eindcongres van de gemeentes Halderberge, Etten-Leur en Wijk en Aalburg over overheidsparticipatie.  De Provincie Noord-Brabant heeft geld beschikbaar gesteld om als een pilot, overheidsmedewerkers, ondernemers en burgers samen "op reis" te laten gaan, met als ontdekkingstocht in de wereld van overheidsparticipatie. Deze manier van werken is namelijk nog erg nieuw voor gemeentes en er valt nog veel te leren.

Het doel van het congres was om alle initiatieven uit de samenleving uit de verschillende dorpen samen te presenteren.  Ook heeft de gemeente Halderberge heeft veel geleerd door de oprichting van onder andere de Samenstichting Stampersgat en Hoeven. Van alle projecten is een mooi boek gemaakt waarin alles is gebundeld van de verschillende gemeentes.

Tevens hebben we deze dag ons zelf als Samenstichting Hoeven goed op de kaart gezet en hebben we veel positieve en leuke reactie gehad!


April 2016 - Samenstichting Hoeven officieel geïnstalleerd

 

Op 25 april 2016 is de Samenstichting Hoeven een feit. De gemeente Halderberge en de Samenstichting Hoeven hebben hiervoor een convenant ondertekend. Een aantal inwoners uit Hoeven heeft deze stichting opgezet met als doel  de leefbaarheid in de kern Hoeven te bevorderen, de communicatie tussen bewoners Hoeven en gemeente te verbeteren en om een klankbord te zijn voor inwoners en gemeente. 

Om een zo breed mogelijk draagvlak in Hoeven te krijgen, zijn de leden van de Samenstichting Hoeven verankerd in diverse netwerken in Hoeven op het gebied van cultuur, sport, onderwijs, jeugd, ondernemers, ouderen, wijkverenigingen enz. De Samenstichting komt eens in de 4 tot 6 weken bij elkaar om lopende zaken te bespreken en tot actie te komen waar nodig.