omgevingsvisie


De omgevingsvisie is een document, dat de waarden (positieve kenmerken) van onze woonkern en gemeente beschrijft en waarin zaken zijn aangeduid die we willen behouden en welke nieuwe waarden we willen toevoegen. We hebben bijgedragen aan de omgevingsvisie, die zoveel mogelijk een kapstok gaat zijn, waaraan uw plannen zowel in de kern als in het buitengebied kunnen worden opgehangen. We hebben daarin zoveel mogelijk zaken aangedragen, zodat de kansen binnen de waarden waar we aan hechten zijn toegenomen.