Nieuwe dorpshuis en kerk


Ondanks corona zijn we het afgelopen jaar steeds in gesprek gebleven met gemeente en gebruikers over het nieuwe dorpshuis in de kerk. We hebben als Samenstichting aangedrongen op het belang dat alle vereniging/gebruikers een plaats krijgen in het dorpshuis en allen gebruik maken van één centrale ingang en op multifunctioneel gebruik van de faciliteiten. Daarnaast hebben we St.Caecilia en Muzikaèl ondersteund bij het aanpassen van de plannen voor het inrichten van het podium voor de grote zaal. Bovendien hebben we ons ingezet voor het behoud van religieuze kunstobjecten in het kerkgebouw. Tevens blijven we de vinger aan de pols houden m.b.t. de invulling van het voorplein. We zijn er trots op, dat een plan waarvoor de Samenstichting de aanzet heeft gegeven, nu werkelijkheid gaat worden.