Oproep nieuw bestuurslid


De Samenstichting Hoeven zet zich in voor verbetering van de leefbaarheid van het dorp Hoeven en voor versterking van de communicatie tussen burgers en de gemeente. De Stichting wil graag uitbreiden met een negende bestuurslid. Dit kan en moet een verbreding en verrijking zijn van de groep. Daarom zoeken wij naar een persoon met de volgende beschreven kenmerken. 
 

Omdat de huidige samenstelling van de Samenstichting Hoeven bestaat uit zeven mannen en een vrouw en bovendien enkele van de mannen al pensionado zijn gaat onze sterke voorkeur uit naar een vrouw van rond de 40 jaar.

Gezien de huidig aanwezige kennis en ervaring zoeken we iemand, die bekend is met het “sociaal domein” of met het cultuurleven in Hoeven (bijv. via vrijwilligerswerk). Het zou mooi zijn als hij / zij ervaring heeft met sociaal-maatschappelijke werk of een opleiding in die richting. Voor de betrokkenheid met en verankering in de Hoevense samenleving zou het een pre zijn als hij / zij actief is in het Hoevense verenigingsleven.

Als jij jezelf hierin herkent en het leuk vindt om iets te betekenen voor de leefbaarheid van Hoeven meld je dan aan via info@samenstichtinghoeven.nl.

Een kennismakingsgesprek zal onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Bij meerdere geschikte kandidaten bepaalt het bestuur de keuze.

 

Wij zoeken:

  • Vrouw rond de 40 jaar
  • Kennis/ervaring sociaal domein
  • Betrokken bij sociaal-maatschappelijke werk
  • Kent de Hoevense samenleving


De Samenstichting Hoeven bestaat uit:
 Jos Vermunt, Hans Venneman, Frans Buijs, Thomas van Tetering, Jan Oomen, Suzanne Peeters-van Oosterhout, Peter Wapstra, Ronald Rensen (v.l.n.r)